Ευχαριστίες

Το έργο «Η χαρτογράφηση της παιδικής ηλικίας. Τα εβραιόπουλα της Θεσσαλονίκης μέχρι το 1943» δεν θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί χωρίς την βοήθεια των διευθυντών και διευθυντριών, καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού των παρακάτω σχολείων: 3ο Γενικό Λύκειο, 4ο Δημοτικό, 36ο Δημοτικό, 37ο Δημοτικό, 40ο Δημοτικό, 43ο Δημοτικό, 55ο Δημοτικό, 13ο Δημοτικό Ξηροκρήνης. Στοιχεία αντλήθηκαν επίσης από το αρχείο της ΙΚΘ που τηρείται στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, καθώς και από τα αρχεία των σχολών Γεωπονίας, Νομικής, Φιλοσοφικής και Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστίες οφείλονται και στους αρχειονόμους του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, καθώς και στη διεύθυνση του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Τέλος, οι επιμελητές εκφράζουν τις προσωπικές ευχαριστίες τους στον Δημήτρη Γουλή (ΑΠΘ), στην Αρετή Μακρή (ΙΑΜ) και στο USC Shoah Visual History Archive.