Οι Συντελεστές

Το έργο «Η χαρτογράφηση της παιδικής ηλικίας» δημιουργήθηκε από το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Έδρα Εβραϊκών Σπουδών. Χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον, με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη.

Επιστημονική ομάδα: Έρευνα: Γιώργος Αντωνίου, Αγγελική Γαβριήλογλου, Χρίστος Χατζηϊωαννίδης, Ευάγγελος Χεκίμογλου. Βοηθοί έρευνας: Μαρία Μπατζιομήτρου, Ευθυμία Σιγκούδη, Άλκηστη Κατσάλη και Ιωάννα Μαλλιώτα. Ψηφιακή εφαρμογή: Νίκος Πάχτας.

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Έδρα Εβραϊκών Σπουδών. Δεν επιτρέπεται η χρήση τους χωρίς την έγγραφη άδεια των ανωτέρω φορέων.

Το έργο «Η χαρτογράφηση της παιδικής ηλικίας» αποτελεί συνέχεια και βελτίωση του έργου «Χαρτογράφηση της μνήμης», το οποίο εκπονήθηκε το 2018-2019, είχε συγκεντρώσει στοιχεία για 1.500 μαθητές και τα παρουσίασε στην φερώνυμη εφαρμογή. Το έργο εκείνο, στο οποίο είχε συμβάλει και η αρχειονόμος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αλίκη Αρούχ, χρηματοδοτήθηκε από την Conference on Jewish Material Claims Against Germany, την Ecole française d’Athènes και το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη.