Οι Μικρές Ιστορίες

Διαβάστε τις Μικρές Ιστορίες

Ο Χάρτης

Χάρτης της Θεσσαλονίκης στον οποίο αποτυπώνονται:

  • το στίγμα κάθε μαθητή, από τους 3.059 μαθητές διαφόρων περιόδων που έχουν εντοπιστεί, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας,
  • οι γεωγραφικές θέσεις των σχολείων όπου οι μαθητές φοιτούσαν,
  • η πυκνότητα των μαθητών σε κάθε περιοχή. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει στο χάρτη μαθητές στον χάρτη με τη συμπλήρωση πεδίων στα φίλτρα αναζήτησης.

Δείτε τον Χάρτη

Η Βάση Δεδομένων

Αναζήτηση στη Βάση

Μικρές Ιστορίες

Διαβάστε τις Ιστορίες

Μικρές Ιστορίες

Ενημερωθείτε

Πληροφορίες για το Mapping the Childhood