Χρήση του Χάρτη

Οι 3.059 μαθητές που εντοπίστηκαν (από τους οποίους οι 2.647 ήταν κάτω από 18 ετών το 1943) αποτυπώνονται σε σύγχρονο χάρτη της Θεσσαλονίκης. Για τον εντοπισμό κάποιου συγκεκριμένου μαθητή, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στα ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ και να συμπληρώσει ΟΝΟΜΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ.

Για να εντοπίσει μια κατηγορία μαθητών με κοινά χαρακτηριστικά, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εναλλακτικά:

ΣΧΟΛΕΙΟ (οπότε βρίσκει τους μαθητές που φοίτησαν στο συγκεκριμένο σχολείο).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ (οπότε βρίσκει όσους φοιτούσαν ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος).

ΤΑΞΗ (οπότε βρίσκει όσους φοιτούσαν σε μια συγκεκριμένη τάξη, ανάλογα με το ΣΧΟΛΕΙΟ ή το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ).

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (οπότε βρίσκει όσους γεννήθηκαν μια ορισμένη χρονιά).

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (οπότε βρίσκει τους 2.583 που γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και σε ποια πόλη γεννήθηκαν οι υπόλοιποι 476).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (οπότε βρίσκει όσους κατοικούσαν σε κάποιο δρόμο, με τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση πάνω στον σύγχρονο χάρτη. Πολλοί δρόμοι έχουν αλλάξει όνομα, άλλοι επεκτάθηκαν και άλλοι έχουν καταργηθεί).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ (οπότε βρίσκει τα επαγγέλματα των γονέων, όπως καταγράφτηκαν στα σχολικά αρχεία).

Τέλος, επιλέγοντας ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ο χρήστης βρίσκει εκείνους για τους οποίους διασώθηκε φωτογραφία τους.

Επιπλέον δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα απεικόνισης ή όχι των σχολείων, των μαθητών και της πυκνότητας των μαθητών σε μια περιοχή πάνω στον χάρτη με μαρκάρισμα ή μη της κατάλληλης επιλογής (Αρχικά είναι όλα προεπιλεγμένα).

Έρευνα στο Χάρτη